پلیت یک بار مصرف الکتروکوتر

پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر

پلیت یک بار مصرف الکتروکوتر جراحی دارای دو مدل دو لب و تک لب جهت استفاده با انواع مدل های دستگاه الکتروسرجری می باشد.

این محصول با استفاده از مواده اولیه و با کیفیت تولید شده و در سه سایز و دو مدل تک لب و دو لب جهت استفاده با تمامی دستگاه های الکتروسرجری ارائه می گردد. این محصول داری تائیدیه کلیه آزمون های ایمنی و زیست سازگاری مرتبط می باشد.

  • چسبندگی عالی و رسانایی مناسب
  • استفاده از مواد زیست – سازگار
  • فاقد هرگونه عوامل حساسیت زا بر بدن بیمار
  • در مدل های تک لب و دو لب (Split/Unsplit)
  • در سه سایز بزرگسال، اطفال و نوزاد
  • دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی
  • دارای استاندارد بین المللی ISO 13485: 2016
  • دارای نشان CE از مرجع یوروفینز ایتالیا