از غرفه ما (Hall 10, Booth C36) در نمایشگاه مدیکا ۲۰۲۲ دیدن فرمایید.