حضور شرکت داده گستران دنا در نمایشگاه عرب هلث ۲۰۲۰