دفتر مرکزی

 • شيراز - فرهنگ شهر- بعد از کوچه 28 - ساختمان دنا - طبقه 2 - واحد 3

 • 36473173 - 36473670 - 36473195 – 36473351 - 91002930 (071)

 • 36302771 (071)

 • info@dgdena.com

 • 71879-17733

دفتر تهران

 • تهران- خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید سلطانی - پلاک 16 - طبقه 4 - واحد 14

 • 88520819 (021)

 • 88520967 (021)

کارخانه

 • شيراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بلوار نوآوران - خیابان 501

 • 37732544 (071) - 37732546

 • 37743108 (071)