پلیت یکبارمصرف الکتروکوتر

پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر جراحی داری دو مدل دولب و تک لب جهت استفاده با انواع مدلهای دستگاه الکتروسرجری می باشد .

این محصول با استفاده از مواده اولیه با کیفیت تولید شده و در سه سایز و دو مدل تک لب و دو لب جهت استفاده با تمامی دستگاههای الکتروسرجری ارائه می گردد. این محصول داری تاییده کلیه آزمونهای ایمنی و زیست سازگاری مرتبط می باشد.

دارای چسبندگی عالی و رسانایی مناسب

استفاده از مواد زیست – سازگار

فاقد هرگونه عوامل حساسیت زا بر بدن بیمار

در مدل های تک لبه و دو لبه (Split/Unsplit)

در سه سایز بزرگسال، اطفال و نوزاد

دارای پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی

دارای استتاندارد بین المللی ISO 13485: 2016