محافظ دهانی در هنگام ECT

اين قطعه برای جلوگيري از شکستن و خرد شدن دندانهاي بيـمار يا صدمه به زبان در اثر فشار زياد ناشي از شوک الکتريکي در هنگام Electroconvulsive Therapy ميباشد.

اين مـحصول با استـفاده از مواد اولـيه بسـيار مـرغوب و بـصورت يـکبار مــصرف تولـيد گرديده و به دلــيل يکـبار مـصرف بودن مانع از انــتقال هرگونه عـفونت بين بيــماران مي‌ گردد. شکل خاص ظاهـري قطعه، امکان استـفاده و تعويـض آنرا براي کادر درماني فراهم مي آورد.

 

  • حذف مرحله ی تمیز کردن و به کار گیری مجدد وسیله ی چند بار مصرف
  • جلوگـیری از انتــقال آلودگی از یک بیـمار به بیـمار دیگر
  • دارای مـجوز از اداره کل تجـهــیزات پزشــکی
  • کمک به انجام پروســه با اطمینان بیـشتر
  • طـراحی ویژه جهت سـهولت اســتفاده
  • یکبار مصرف، بهداشتی و بی خطر