دستگاه سوزاننده سرسوزن نیدلایزر

دستگاه نيدلايزر بهترين ، سريعترين و اقتصادي ترين روش براي از بين بردن سر سوزنهاي آلوده ميباشد . اين دستگاه از بين برنده و سوزاننده سر سوزن بوده و توانايي دارد با استفاده از انرژي الكتريكي ، نيدل آلوده را در مدت زمان 3 ثانيه ذوب نمايد .

يكي از راههاي شايع انتقال برخی از بيماريها از جمله هپاتيت و ايدز ، فرو رفتن اجسام نوک تيز خصوصاً سر سوزن آلوده به دست يا ساير اعضای بدن مي باشد . پزشكان، دندانپزشكان، كادر پرستاري، پرسنل آزمايشگاهها، افراد مسئول نظافت و جمع آوري زباله ها و… از جمله افرادي هستند كه بطور جدي در معرض خطر قرار دارند و احتمال آلودگي آنها بسيار زياد است. دركشورهاي پيشرفته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه استفاده از وسايلي جهت معدوم نمودن سر سوزنهای آلوده الزامي بوده و نيدل پس از مصرف می بايست با استفاده از وسايلي، سوزانده و معدوم گردد.دستگاه سوزاننده سر سوزن ( نيدلايزر ) بهترين ، سريعترين و اقتصادي ترين روش براي از بين بردن سر سوزنهاي آلوده ميباشد . اين دستگاه از بين برنده و سوزاننده سر سوزن بوده و توانايي دارد با استفاده از انرژي الكتريكي ، سر سوزن ( نيدل ) را در مدت زمان 3 ثانيه ، در درجه حرارت 1500 درجه سانتيگراد ذوب نمايد . استفاده از دستگاه بسيار ساده ، راحت و با صرفه بوده و بدون نياز به هيچ كليد و يا فرمان خاصي تنها با وارد نمودن سر سوزن به محل مشخص ، عمليات از بين بردن سر سوزن براحتي و با سرعت انجام ميگيرد .

 

برق ورودي : 220 ~ 250 VAC
فركانس كار دستگاه : 50 ~ 60 Hz
توان مصرفي در حالت ذوب : ~ 6 W
جريان ورودي در حالت ذوب : ~ 0.8 A
جريان مصرفي در حالت بدون بار : ‍‍~ 40 mA
رطوبت مجاز محيط دستگاه : < 85%
دماي مجاز محيط دستگاه : < 60 ْC
درجه حرارت ذوب نيدل : ~ 1500 ْC
زمان ذوب نيدل : ~ 3 Sec
ابعاد دستگاه : 73×101×263 mm