از غرفه ما (Hall 10, Booth D08) در نمایشگاه مدیکا 2019 دیدن فرمایید.