از غرفه ما (Hall 10, Booth D08) در نمایشگاه مدیکا 2018 دیدن فرمایید.