از غرفه ما (Hall 16, Booth A49) در نمایشگاه مدیکا 2017 دیدن فرمایید.